Who am I?

Background:

Born and educated in London, I hold a Diploma in Business Studies and have always fostered a passionate interest in literature and the arts. After moving to Antwerp in 1972 and working on a news magazine, I started out as a freelance translator from Dutch to English. This has been combined with copywriting, proofreading and teaching. I attained a Dutch as a Foreign Language Diploma, awarded by the University of Louvain, in 1992 and won second prize in the foreign-language speakers category of the Davidsfonds International Dutch Dictation Competition (2006). I have always been a stickler for good grammar and clarity and enjoy the challenge of balancing this against poetic licence and creative writing.

Copywriting:

Numerous Projects, including

 • Articles about art and culture in Barcelona for an international bank conference (Fortis)
 • Staff procedure for magnetic badge introduction for Siemens
 • Series of articles for the DuPont Jobkrant based on interviews with their staff as part of a recruitment programme in Asturias, Spain

Proofreading:

PhD and MBA dissertations in Belgium and Switzerland Technical, historical and literary papers and presentations for international seminars

Translation Fields Covered:

Art Exhibition Catalogues for the City of Antwerp, including

 • Momentum: Antwerp’s Port between 1880 and the Present Day
 • Russian Avant-Garde
 • Mobile Frescoes of the North
 • Interior Textiles in Western Europe
 • The Caucasian Peoples
 • Ikat International Textiles
 • Music for the Eyes: Textile from the Peoples of Central Asia
 • The Fascinating Faces of Flanders through Art and Society (for the Belgian Pavilion at the 1998 Lisbon World Exhibition)

Museum-Related Documents, including

 • The Sea – salut d’honneur Jan Hoet for Mu.ZEE, Ostend
 • Art in Europe after ’68: Collection Study III for S.M.A.K., Gent
 • TRACK for S.M.A.K.
 • MuHKA Policy Plan
 • Historical report for New York architects of the new Red Star Line museum: People on the Move
 • Architectural and planning documents for the new MAS museum
 • Restoration project for Antwerp City Archives (former Felix Pakhuis)

Literary and Arts Festivals, including

 • 2011 Passaporta Literary Festival
 • Poetry Summers, Watou

Additional Publications, including

 • Coup de Ville 2016, art exhibition in Sint-Niklaas
 • Bruges Triennial – Borgerhoff & Lamberigts
 • Monthly Programme for Beursschouwburg, Brussels
 • N16 Project: Public Places for Private Experience
 • Database for Maarten van Severen Foundation
 • Angelos: Jan Fabre marbles
 • Guy Van Bossche Exhibition
 • Toots 90
 • Vincent Geyskens Exhibition
 • St. John the Baptist in St. Bavo’s Cathedral
 • Cultural Art Heritage Flanders
 • The Silence of the Sword and Shaping Creative Energy (books about management and communication training for Choco)
 • Technical datasheets for Agfa-Gevaert
 • Didactic brochure for the Plantin-Moretus Museum (UNESCO World Heritage Site)
 • Belgium, A State of Mind for the 2001EU Presidency (miscellaneous chapters)
 • The Making of Mode 2001 for the Flanders Fashion Institute
 • University dissertations and papers related to theatre science, sociology, media and communications, literature
 • Children’s books

Teaching Experience:

Taught business English using own function-specific material for clients including:

 • Atlas Copco
 • Belgacom
 • Cevora
 • Exxon
 • General Biscuits
 • Janssen Pharmaceutica
 • KBC

In addition I prepared some of these students for the Cambridge Certificate in Advanced English with a 98% success rate. Co-authored the trio of books Golden Words: Remediation & Extension of Basic Vocabulary, currently in use in the sixth form and first year of a Bachelor’s degree at the University of Antwerp.

Wie ben ik?

Achtergrond:

Geboren en getogen in Londen, afgestudeerd in Bedrijfsbeheer. Mijn passie gaat uit naar kunst, cultuur en nog het meest naar literatuur. Na een verhuis naar Antwerpen in 1972 was ik werkzaam bij een internationaal nieuws tijdschrift. Daarna ben ik gestart als zelfstandige vertaler Nederlands/Engels in combinatie met lesgeven, copywriting en proeflezen. Ik behaalde het Diploma Nederlands voor Anderstaligen, uitgereikt door de K.U.L. in 1992 en won de 2de prijs bij het Davidsfonds Groot Nederlands Dictee voor Anderstaligen in 2006. Ik ben altijd een vurig voorstander geweest van correcte grammatica en duideijkheid en ga graag de uitdaging aan om dit in evenwicht te brengen met dichterlijke vrijheid en creatief schrijven.

Copywriting:

Verscheidene Projecten, o.a

 • Serie artikelen voor een internationale conferentie (Fortis) te Barcelona over de plaatselijke kunst en cultuur
 • Personeelsprocedure voor toepassing van magnetische badges bij Siemens
 • Reeks artikelen voor Dupont Jobkrant gebaseerd op interviews afgenomen met hun personeel in Asturias, Spanje

Proeflezen:

PhD en MBA eindwerken in België en Zwitserland Papers en presentaties voor internationale seminaries

Ervaring in Volgende Vertaalgebieden:

Catalogi voor kunsttentoonstellingen voor de Stad Antwerpen, o.a.

 • Stroomversnellng: De Antwerpse Haven tussen 1880 en Nu
 • Russische Avant-Garde
 • Mobiele fresco’s van het Noorden
 • Interieur Textiel in West Europa
 • Kaukasische Volkeren
 • Ikat Internationale Tentoonstelling
 • Muziek voor de Ogen:Textiel van de Volkeren uit Centraal-Azië
 • The Fascinating Faces of Flanders through Art and Society (voor het Belgische Paviljoen op de 1998 Wereld Expo in Lissabon

Museum Verbonden Documenten, o.a.

 • De Zee – salut d’honneur Jan Hoet voor Mu.ZEE, Oostende
 • Kunst in Europa na ’68: Collectieonderzoek III voor S.M.A.K., Gent
 • TRACK voor het S.M.A.K,.
 • MuHKA Beleidsplan
 • Geschiedkundige verslag voor New York architecten van het nieuwe Red Star Line museum: People on the Move
 • Bouwkundige- en planningsdocumenten voor het nieuwe MAS museum
 • Restoratieproject voor het Antwerpse Stadsarchief (voormalig Felix Pakhuis)

Literaire en Kunstfestivals, o.a.

 • 2011 Passaporta Literary Festival
 • Poëziezomers, Watou

Bijkomende Publicaties, o.a.

 • Coup de Ville 2016, kunsttentoonstelling in Sint-Niklaas
 • Brugse Trinnale – Borgerhoff & Lamberigts
 • Maandelijks Programma voor Beursschouwburg, Brussel
 • Project N16: Public Places for Private Experience
 • Database voor Maarten Van Severen Stichting
 • Angelos: Jan Fabre marmers
 • Tentoonstelling Guy Van Bossche
 • Toots 90
 • Tentoonstelling Vincent Geyskens
 • Sint-Jan de Doper in Sint-Baafskathedraal
 • Cultural Art Heritage Flanders
 • The Silence of the Sword en Shaping Creative Energy (boeken over management- en communicatietraining voor Choco)
 • Technische informatiebladen voor Agfa-Gevaert
 • Didactische brochure voor het Museum Plantin-Moretus (UNESCO Wereld Erfgoedsite)
 • België, Een Manier van Leven voor de EU Presidentschap, 2001 (verscheidene hoofdstukken)
 • The Making of Mode 2001 voor Flanders Fashion Institute vzw
 • Universiteitseindwerken over theaterwetenschappen, sociologie, media en communicatie, literatuur
 • Kinderboeken

Ervaring als Leraar Engels:

Gaf zakelijk Engels met eigen geschreven functie-gericht materiaal voor klanten, o.a.:

 • Atlas Copco
 • Belgacom
 • Cevora
 • Exxon
 • General Biscuits
 • Janssen Pharmaceutica
 • KBC

Enkele van deze studenten bereidde ik voor op het Cambridge Certificate in Advanced English met een slaagcijfer van 98%. Ik ben mede-auteur van een driedelige reeks Golden Words: Remediation & Extension of Basic Vocabulary. Vandaag worden deze boeken gebruikt in het hoger middelbaar en in het eerste jaar hoger onderwijs aan de Universiteit Antwerpen.